Wie zijn wij?

Internaatsbestuur

Internaatsteam

Keuken

Onderhoud

Internenraad

Ouderraad

Doelpubliek

Jongeren 6 - 18
Vanaf eerste leerjaar
lagere school
Leerlingen eigen school
en andere scholen

Scholen