Samen op weg

Welkom in ons internaat!

We willen iedereen hier zo goed mogelijk bijstaan en begeleiden in hun groei naar volwassenheid en persoonlijke ontplooiing.

De vaardigheden die je hier leert, kan je later toepassen in de grote wereld.

We gaan samen op weg!

Met open blik en geloof

De begeleiders stimuleren je om zelf verantwoordelijkheid op te nemen, de wereld te ontdekken en je eigen plek in de samenleving te vinden. Via bezinnings- en gebedsmomenten willen we je ondersteunen in je zoektocht naar verdieping, met waardering voor ieders eigenheid. We willen je belangrijke christelijke waarden meegeven zoals respect, eerlijkheid, rechtvaardigheid, dienstbaarheid. Door samen te leven, ervaar je wat solidariteit en engagement écht kunnen betekenen. Zo kan jij op jouw beurt meewerken aan een positieve samenleving. Het internaat geeft jou op die manier sterke vleugels om uit te slaan.

Zorgzaam voor elkaar

Samen lachen, elkaar helpen en troosten, samen op uitstap gaan, ervaringen delen, leuke activiteiten doen … Op internaat leer je hoe je een fijne leef- en vriendengroep kan uitbouwen en hoe je met anderen rekening kan houden, net wat je nodig hebt om later ook sterk in relaties te kunnen staan.
Om je te begeleiden in je persoonlijke ontwikkeling en je leertraject is een hechte samenwerking tussen school en internaat van essentieel belang. Goede communicatie en overleg spelen hierin een belangrijke rol.Op het internaat zorgen we voor elkaar als in een groot gezin!

In geborgenheid en met veerkracht

Op internaat mag je jezelf zijn. We bouwen samen aan een warm nest, waar jij je thuis kan voelen. Je vindt er steeds een luisterend oor, zowel bij je vrienden als bij de opvoeders. Opgroeien is op weg gaan, met vallen en opstaan. Op internaat krijg je de kans om van fouten te leren. Dit alles geeft je een veilig gevoel en bevordert je veerkracht zodat je nieuwe en uitdagende situaties aandurft.

Jaarthema

Elk schooljaar kiezen wij een centraal jaarthema als leidraad voor onze werking en bouwen wij samen aan een leefgemeenschap waarin iedereen zich echt thuis kan voelen.
Dit schooljaar kiezen we voor 'Een voor allen - allen voor een'.