Reglement

Ontspanning

Een gezonde geest in een gezond lichaam!

We zetten in op verschillende soorten sporten, werken samen met organisaties uit de omgeving (bv. het zwembad aan de overkant van de straat) en doen samen activiteiten op de speelplaats, in de gymzaal of in de ruimere omgeving van het internaat.

Ook spel heeft een belangrijke plaats hier! Dat gaat van af en toe gamen tot een lasershooting, gezelschapsspelletjes spelen, taalspelletjes om de Nederlandse taal te onderhouden,...

Bekijk onze foto’s

De kamer

De kamer van de interne is een plek om zich thuis te voelen!
Maak je kamer gezellig en richt hem zo in dat je er goed kan studeren en een goede nachtrust hebt.
Je kamer kan op slot. Dit doe je enkel als je alleen bent op je kamer omwille van je privacy!
De kamers worden niet gesloten tijdens de studie-uren of als je bezoek hebt van mede-internen.
De internaatmedewerkers en het onderhoudspersoneel kunnen je nieuwe thuis ook eens een bezoek brengen!
Een kamer die steeds netjes in orde is, kan wel eens een beloning vinden. Het is ten strengste verboden dat jongens de gangen van de meisjes en meisjes de gangen van de jongens betreden.


Op pagina 19 en 20 van ons reglement kan je alle informatie over de kamer terug vinden.

Dagindeling

- 06.45-07.40: opstaan, toilet maken, bed dekken, kamer in orde brengen en verluchten, schooltas meenemen, raam sluiten
- 07.15-08.20: ontbijt
- 12.30: middagmaal voor de lagere school van RC
- 13.00: middagmaal voor het lyceum van RC
- 15.45-16.10: vieruurtje en ontspanning
- 16.10-16.20: naar de kamers
- 16.20-18.00: studie in een zaal of op de kamer
- 18.00-20.00: avondmaal en ontspanning
- 20.00-21.00/...: studie internen secundair
- 21.00-23.00: kamerorde en ontspanning internen secundair

We gaan slapen om:
- 19.30: lagere school 1-2de leerjaar
- 20.00: lagere school 3-4de leerjaar
- 21.00: lagere school 5-6de leerjaar
- 21.30: 1ste jaar secundair
- 22.00: 2de en 3de jaar secundair
- 22.30: 4de jaar secundair
- 23.00: 5de en 6de jaar secundair

Op pagina 19 van ons reglement kan je alle informatie over de dagindeling terug vinden.

Studiebegeleiding

De nauwe samenwerking met onze scholen laat ons toe kort op de bal te spelen bij de studiebegeleiding van onze internen.

Ouders/voogd en leerlingen kunnen op onze discretie rekenen. School en internaat wisselen enkel relevante informatie uit over studievorderingen, psychosociaal functioneren en risicogedrag van interne leerlingen.

Op pagina 4 van ons reglement kan je alle informatie over studiebegeleiding terugvinden.

Maaltijden

De keuken van ons internaat biedt je bij elke maaltijd van de dag een gezonde en gevarieerde voeding aan. Zelf volledige maaltijden meebrengen (pizza’s, pasta’s, …) is overbodig en niet toegelaten. Als je zelf drank en versnaperingen wil meebrengen voor overdag op school of voor ’s avonds op je kamer, houd het dan gezond: fruit, yoghurt, water, …

Op pagina 10 van ons reglement kan je alle informatie over de maaltijden terugvinden.

Privacyverklaring

Op ons internaat gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze internen.
We verzamelen doorheen jouw schoolloopbaan heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je op als dat nodig is voor de internenadministratie en –begeleiding. Bij sommige aspecten van de internenbegeleiding hebben we jouw uitdrukkelijke toestemming nodig.

Op pagina 12 van ons reglement kan je alle informatie over de privacyverklaring terugvinden.

Leefregels

Veiligheid

- Respecteer de dagorde.
- Hou je kamer netjes.
- Sorteer het afval.
- Nachtkledij/badjas en pantoffels verplicht.
- Draag aangepaste kledij.
- Blijf in de buurt van de opvoeders.
- Verlaat het internaat niet zonder toelating.
- Vermijd elke verslaving.
- Volg de richtlijnen i.v.m. brandpreventie strikt op.
- Grenzen zijn er voor ieders welzijn.
- Je kan steeds bij ons terecht voor een gesprek.Nood nummer:

Persoonlijke ontwikkeling

- Volg de studierichtlijnen nauwgezet.
- Volgens leergroep krijg je meer vrijheid en verantwoordelijkheid.
- Ontwikkel je talenten via engagement tijdens activiteiten, kaas- en wijnavond, …
- 5de  en 6de jaars organiseren: doop, sinterklaasfeest, carnaval, Interntje …
- Buitenschoolse activiteiten zijn mogelijk in onderlinge afspraak.
- Wegbergen van gsm, pc, … dragen bij tot een goede nachtrust.

Sociale  ontwikkeling

- In de eetzaal tafelen we gezellig samen.
- Via een beurtrol werkt iedereen mee aan de netheid van de eetzaal.
- Je kan bij elkaar op de kamer, de deur gaat niet op slot.
- Je kan ook samenkomen in de leefruimte.
- Georganiseerde activiteiten en vrije recreatiemomenten bevorderen de sociale interactie.
- Je hebt inspraak via de internenraad.

Waarden en normen

- Nederlands is de communicatietaal.
- Praat op een vriendelijke en respectvolle manier.
- Respecteer elkaars eigenheid.
-  Heb respect voor al het materiaal.
- Ga milieubewust om met voedsel, water, elektriciteit, afval, …
- Werk mee aan een positief klimaat via eerlijkheid, solidariteit, behulpzaamheid en verdraagzaamheid.